لیست تورهای مالزی

 
  4شب کوالالامپور 3شب ویتنام
    4شب کوالالامپور 3شب ویتنام
نام هتلستارهاتاق 2 تخته هر نفرنفر سوم بزرگسالاتاق یک تختهبچه 5 تا 12 سال با تختبچه 2 تا 10 سال بدون تخت
*KUL: CITRUS / SANI HOTEL 3 *SGN: CATINA / LAVENDER OR SIMILAR 3381500038150004550000--
*KUL: GRAND SEASON 4 *SGN: CATINA / LAVENDER OR SIMILAR 3394500039450004690000--
*KUL: SWISS GARDEN 4* SGN: KIM DO ROYAL / GRAND / LOTUS ROYAL OR SIMILAR HOTEL 4419500041950005150000--
*KUL: ROYALE CHULAN / PRINCE 5* SGN: NEW WORD HOTEL / SOFITEL / INTERCONTINENTAL 5465500046550006220000--
*KUL: SWISS GRAND RESIDENC 5* SGN: NEW WORDHOTEL / SOFITAL / INTERCONTINENTAL 5452000045200007050000--
خدمات :

  4شب اقامت در هتل با صبحانه
  یک گشت نیمروزی در کوالالامپور با ناهار
  سیم کارت در مالزی
  ترانسفر فرودگاهی و راهنما
  3شب اقامت در هتل ویتنام با صبحانه
  ترانسفر فرودگاهی و راهنما
  3گشت و 2 وعده ناهار و3 وعده شام در ویتنام
  کلیه ورودیهای مراکز دیدنی طی سه روز
  4شب کوالالامپور و 3شب پنانگ
    4شب کوالالامپور و 3شب پنانگ
نام هتلستارهاتاق 2 تخته هر نفرنفر سوم بزرگسالاتاق یک تختهبچه 5 تا 12 سال با تختبچه 2 تا 10 سال بدون تخت
*Kul:gds 2* Pen:sentral seavie323600002304000296000022550001980000
*Kul: citrus 3 *Pen: sentralseavie318350002395000304000023300002010000
Kul: flamingo 3* Pen: flamingo 4*25600002515000332000024300002055000
Kul: grand season 4* Pen: flamingo 4*26400002610000347500025050002130000
Kul: swiss garden 4* Pen: flamingo 4*27000002620000355000025900002099000
Kul:swiss garden 4* Pen: holiday inn 4*28350002740000382000026750002165000
Kul:swiss g recidn 5* Pen: parkroyal 5*29900002880000417000028500002300000
Kul: renaissance 5* Pen: park royak 5*31500003055000448000029400002285000
Kul: intercontinen5* Pen: parkroyal 5*32300003175000456500030100002345000
*Kul:majestic 5* Pen: shangri-la 538900003825000589000037900002770000
*Kul: ritzcarlton 5* Pen: shangri 543550004210000676000042100002980000
خدمات :

  4شب کوالالامپور
  3 شب پنانگ
  یک گشت نیمروزی در کوالالامپور با ناهار و پنانگ بدون ناهار
  راهنمای فارسی زبان در هر دو شهر
  بلیط اتوبوس ( سفر زمینی 5 ساعت )
  ترانسفر
  4شب کوالالامپور و 3شب سنگاپور
    4شب کوالالامپور و 3شب سنگاپور
نام هتلستارهاتاق 2 تخته هر نفرنفر سوم بزرگسالاتاق یک تختهبچه 5 تا 12 سال با تختبچه 2 تا 10 سال بدون تخت
*Kul: jw mariott 5* Sin : marina bay 5610500060750001018500020600002790000
*Kul: citrose 3* Sin: link hotel 428900002855000391000027550002210000
*Kul: flamingo 3* Sin: royal newton 429550002920000404500028100002230000
Kul: grandseason 4* Sin: link hotel 4 *30550003020000422500029300002280000
*Kul:grandseason 4* Sin:orchid hotel 430700003170000447000029900002330000
*Kul:swiss garden 4* Sin: gallery 433200003250000472000031200002380000
*Kul:swissgarden 4* Sin: holiday inn 43350000-4770000-2410000
*Kul:swiss g recide5* Sin : grandpark 535500003515000516500033200002475000
*Kul: royale chulan5* Sin; grand park 536800003650000544500034300002560000
*Kul:renaissance 5* Sin: grandpark 538600002830000579000035650002625000
*Kul: prince 5* Sin :sheraton 539100003880000586000036500002610000
*Kul: majestic 5* Sin: grand park 539950003960000604000038300002640000
*Kul: jw mariott 5* Sin: grand park 542600004225000657000039300002675000
خدمات :

  4شب کوالالامپور
  3 شب سنگاپور
  یک گشت نیمروزی در کوالالامپور با ناهار
  راهنمای فارسی زبان در هر دو شهر
  بلیط اتوبوس ( سفر زمینی 5 ساعت )
  ترانسفر
  ویزای سنگاپور
  قیمتهای فوق با دلار 3300 محاسبه گردیده در صورت تغییر نرخ به دلار روز محاسبه میشود .
  7 شب و 8 روز کوالالامپور
    7 شب و 8 روز کوالالامپور
نام هتلستارهاتاق 2 تخته هر نفرنفر سوم بزرگسالاتاق یک تختهبچه 5 تا 12 سال با تختبچه 2 تا 10 سال بدون تخت
*DYNASTY422990002299000259900019990001879000
*FLAMINGO 423990002399000279900020990001899000
*GRAND SEASON 424990002499000299900021490001949000
*ROYAL HOTEL 425990002599000329900022490001999000
*ROYAL BINTANG 425990002599000329900022490001999000
* SUNWAY PUTRA 526990002699000349900023490002049000
CONCORDE 4*TOP27990002799000359900023990002079000
*PACIFIC REGENCY528990002899000369900024490002099000
*ROYAL CHULAN 529990002999000399900024490002099000
*INTER CONTINENTAL530990003099000409900024990002149000
*SHERATON 531990003199000419900025990002199000
LE MERIDIEN 5*TOP32990003299000449900027990002299000
JW MARRIOTT5*TOP39990003999000589900033990002599000
خدمات :

  بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان ایر یا ایران ایر
  صبحانه
  7 شب اقامت در هتل
  ترانسفر فرودگاهی
  راهنمای فارسی زبان
  یک روز گشت شهری با ناهار
  بیمه مسافرتی
  7 شب و 8 روز کوالالامپور
    7 شب و 8 روز کوالالامپور
نام هتلستارهاتاق 2 تخته هر نفرنفر سوم بزرگسالاتاق یک تختهبچه 5 تا 12 سال با تختبچه 2 تا 10 سال بدون تخت
dynasty14350001435000174000011350001020000
Flamingo15350001535000193500014450001035000
grand season16450001645000204000012350001075000
concord17750001775000233500013750001130000
seri pacific18350001835000264000014750001145000
istana19350001935000274000015350001210000
double tree hilton20350002035000284000015950001235000
intercontinantal21350002135000304000016350001255000
خدمات :

  بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان ایر
  7 شب اقامت در هتل
  راهنمای فارسی زبان
  ترانسفر فرودگاهی
  یک روز گشت شهری با نهار
  بیمه مسافرتی
  7شب و 8 روز کوالالامپور
    مالزی VALID ON DATE .27APR-30JUN
نام هتلستارهاتاق 2 تخته هر نفرنفر سوم بزرگسالاتاق یک تختهبچه 5 تا 12 سال با تختبچه 2 تا 10 سال بدون تخت
MAYTOWER1/899/0002/199/0001/599/0001/399/000
FLAMINGO1/949/0002/299/0001/699/0001/399/000
GRAND SEASON2/099/0002/499/0001/799/0001/399/000
ROYAL HOTEL2/279/0002/879/0001/899/0001/399/000
FURMA2/299/0002/899/0001/899/0001/399/000
ROYAL BINTANG2/349/0002/949/0001/899/0001/399/000
SERI PACIFIC2/399/0002/999/0001/999/0001/499/000
CONCORDE2/479/0003/179/0001/999/0001/499/000
CORUS2/499/0003/199/0002/099/0001/499/000
PACIFIC REGENCY2/549/0003/349/0002/099/0001/499/000
ROYAL CHULAN2/599/0003/499/0002/199/0001/599/000
PULLMAN2/679/0003/699/0002/299/0001/599/000
LE MERIDIEN3/199/0004/599/0002/799/0001/899/000
JW MARRIOTT3/399/0005/199/0002/899/0001/999/000
خدمات :

  بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر ،صبحانه،7شب اقامت در هتل ،ترانسفر فرودگاهی،یک روز گشت شهری،سیم کارت همراه،راهنمای فرسی زبان،بیمه مسافرتی،همراه با 3 وعده غذا.
  7شب و 8 روز کوالالامپور
    تور مالزی25SEP -31OCT
نام هتلستارهاتاق 2 تخته هر نفرنفر سوم بزرگسالاتاق یک تختهبچه 5 تا 12 سال با تختبچه 2 تا 10 سال بدون تخت
MAYTOWER1/899/0002/199/0001/599/0001/399/000
FLAMINGO1/949/0002/299/0001/699/0001/399/000
GRAND SEASON2/099/0002/499/0001/799/0001/399/000
ROYAL HOTEL2/279/0002/879/0001/899/0001/399/000
FURMA2/299/0002/899/0001/899/0001/399/000
ROYAL BINTANG2/349/0002/949/0001/899/0001/399/000
SERI PACIFIC2/399/0002/999/0001/999/0001/499/000
CONCORDE2/479/0003/179/0001/999/0001/499/000
CORUS2/499/0003/199/0002/099/0001/499/000
PACIFIC REGENCY2/549/0003/349/0002/099/0001/499/000
ROYAL CHULAN2/599/0003/499/0002/199/0001/599/000
PULLMAN2/679/0003/699/0002/299/0001/599/000
LE MERIDIEN3/199/0004/599/0002/799/0001/899/000
JW MARRIOTT3/399/0005/199/0002/899/0001/999/000
خدمات :

  بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر -صبحانه -7 شب اقامت در هتل -ترانسفر فرودگاهی -سیم کارت همراه -راهنمای فارسی زبان -بیمهمسافرتی -بیمه مسافرتی -گشت نیمروز همراه با ناهار
  7شب و 8 روز کوالالامپور
    تور مالزی
نام هتلستارهاتاق 2 تخته هر نفرنفر سوم بزرگسالاتاق یک تختهبچه 5 تا 12 سال با تختبچه 2 تا 10 سال بدون تخت
MAYTOWER1/899/0002/199/0001/599/0001/399/000
FLAMINGO1/949/0002/299/0001/699/0001/399/000
GRAND SEASON2/099/0002/499/0001/799/0001/399/000
ROYAL HOTEL2/279/0002/879/0001/899/0001/399/000
FURMA2/299/0002/899/0001/899/0001/399/000
ROYAL BINTANG2/349/0002/949/0001/899/0001/399/000
SERI PACIFIC2/399/0002/999/0001/999/0001/499/000
CONCORDE2/479/0003/179/0001/999/0001/499/000
CORUS2/499/0003/199/0002/099/0001/499/000
PACIFIC REGENCY2/549/0003/349/0002/099/0001/499/000
ROYAL CHULAN2/599/0003/499/0002/199/0001/599/000
PULLMAN2/679/0003/699/0002/299/0001/599/000
LE MERIDIEN3/199/0004/599/0002/799/0001/899/000
JW MARRIOTT3/399/0005/199/0002/899/0001/999/000
خدمات :

  بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر -صبحانه -7 شب اقامت در هتل -ترانسفر فرودگاهی -سیم کارت همراه -راهنمای فارسی زبان -بیمهمسافرتی -بیمه مسافرتی -گشت نیمروز همراه با ناهار
  7شب کوالالامپور
    7شب کوالالامپور
نام هتلستارهاتاق 2 تخته هر نفرنفر سوم بزرگسالاتاق یک تختهبچه 5 تا 12 سال با تختبچه 2 تا 10 سال بدون تخت
*SANI HOTEL 320100002010000233000019300001850000
*CITRUS 320300002030000244000019800001860000
*FLAMINGO 320950002095000262500020150001880000
*PACIFIC EXPRESS 421100002110000284000020950001890000
*GRAND SEASON 421950002195000289000021300001930000
*SUCASA 422950002295000290500022100001980000
*SWISS GARDEN 423600002360000302000022950001985000
*MY HABITATE 424750002443000318500023950002030000
*ROYAL BINTANG 423800002360000319500022600001995000
*CONCORD 425100002475000323500023300002030000
*PACIFIC REGENCY 525250002510000336500024250002080000
*SERI PACIFIC 525250002510000342000024250002080000
*SWISSGARDENRECIDEN 526100001830000343000024450002245000
*ISTANA HOTEL 526600002640000363000025250002010000
*ROYAL CHULAN 526600002640000366500025250002010000
*PRINCE 527550002755000384500026100002145000
*MAJESTIC 529550002930000412500028100002180000
*JW MARRIOT 535650003565000587500035650003565000
خدمات :

  7شب اقامت با صبحانه
  ترانسفر فرودگاهی
  1گشت نیمروزی با ناهار
  سیم کارت رایگان
  قیمتهای فوق با دلار 3300 محاسبه گردیده در صورت تغییر نرخ به دلار روز محاسبه میشود .
  قیمت پرواز با نرخ 1650000 محاسبه گردیده در صورت تغییر نرخ بلیط ( افزایش . کاهش ) دریافت می گردد.
  مالزی 4شب کوالالامپور و3 شب سنگاپور نوروز 94
    مالزی 4شب کوالالامپور و3 شب سنگاپور نوروز 94
نام هتلستارهاتاق 2 تخته هر نفرنفر سوم بزرگسالاتاق یک تختهبچه 5 تا 12 سال با تختبچه 2 تا 10 سال بدون تخت
*DYNASTY4* QUALITY450500005050000631000044900003830000
*FLAMINGO4* QUALITY451300005130000647000045700003870000
*GRAND SEASON4* ROYAL452500005250000669000046700003910000
*SUCASA4* QUEEN454000005400000700000048400004000000
*ROYALHOTEL4* ORCHID454700005470000709000048600004000000
*SUNWAY PUTRA5* GALLERY455900005590000731000049600004060000
*ISTANA5* GRAND PARK558800005880000784000052100004170000
*INTERCONTINENTAL5*TOP SHERATION563500006350000871000056100004350000
*SHERATON5*TOP SHERATON565600006560000906000057800004440000
خدمات :

  بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر
  اقامت در هتل با صبحانه
  ترانسفر فرودگاهی
  یک گشت شهری با نهار
  ترانسفر بین شهری
  راهنما
  بیمه
  مالزی 4شب کوالالامپورو3 شب پنانگ نوروز 94
    مالزی 4شب کوالالامپورو3 شب پنانگ نوروز 94
نام هتلستارهاتاق 2 تخته هر نفرنفر سوم بزرگسالاتاق یک تختهبچه 5 تا 12 سال با تختبچه 2 تا 10 سال بدون تخت
*FLAMINGO4* COPTHORN ORCHID445500004550000527000040300003710000
*FLAMINGO4* FLAMINGO446500004650000547000041700003830000
*GRAND SEASON4* FLAMINGO447500004750000579000041900003710000
*ROYAL BINTANG4* ROYAL BINTANG PENANG449400004940000614000043600003800000
*CORUS4* SHERATION FOUR POINT450400005040000634000044400003840000
*CONCORD4* HOLIDAY INN451600005160000658000045400003880000
*PACIFIC REGENCY5* EVER GREEN LAUREL552500005250000675000046200003920000
*SUNWAY PUTRA5* BAY VIEW BEACH453800005380000694000048700004130000
*ROYAL CHULAN5* PARK ROYAL554700005470000715000047900004010000
*INTERCONTINENTAL5*TOP PARK ROYAL556200005620000734000049200004060000
*SHERATON5*TOP PARK ROYAL556200005620000734000049200004060000
خدمات :

  بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر
  اقامت در هتل با صبحانه
  ترانسفر فرودگاهی
  یک گشت شهری با نهار در پنانگ
  یک گشت شهری در کوالالامپور
  راهنما
  بیمه
  مالزی 7شب و8 روز کوالالامپور نوروز94
    مالزی 7شب و8 روز کوالالامپور نوروز94
نام هتلستارهاتاق 2 تخته هر نفرنفر سوم بزرگسالاتاق یک تختهبچه 5 تا 12 سال با تختبچه 2 تا 10 سال بدون تخت
SANI HOTEL BUTIK39700003970000427000035000003380000
*DYNASTY440300004030000437000035600003420000
*FLAMINGO440700004070000447000035800003430000
*GRAND SEASON442300004230000479000037400003490000
*SUCASA443300004330000501000038400003540000
*SWISS GARDEN444000004400000510000039300003570000
*ROYAL HOTEL444200004420000518000039300003590000
*ROYAL BINTANG444200004420000518000039300003590000
*SUNWAY PUTRA545000004500000534000039900003610000
*CORUS445800004580000548000041100003640000
*CONCORD445800004580000548000041100003640000
*SERI PACIFIC546000004600000552000041100003690000
*PACIFIC REGENCY546900004690000567000041900003730000
*SWISS GARDEN547100004710000571000041900003750000
*ROYAL CHULAN548600004860000602000043000003760000
*ISTANA548800004880000604000043800003780000
INTERCONTINENTAL5*TOP49700004970000623000043800003800000
PRINCE5*TOP50100005010000631000044600003800000
SHERATON5*TOP50800005080000644000044700003850000
LEMERIDIEN5*TOP54700005470000720000047900003990000
خدمات :

  بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر
  اقامت در هتل با صبحانه
  ترانسفر فرودگاهی
  یک گشت شهری با نهار
  راهنما
  بیمه
  کوالالامپور
    7 شب و 8 روز (پرواز ماهان اعتبار از 21 جولای تا 30 سپتامبر)
نام هتلستارهاتاق 2 تخته هر نفرنفر سوم بزرگسالاتاق یک تختهبچه 5 تا 12 سال با تختبچه 2 تا 10 سال بدون تخت
DYNASTY 4*18990001899000219900015990001479000
*FLAMINGO 419990001999000239900016990001499000
*GRAND SEASON 420990002099000259900017490001549000
*ROYAL BINTANG 421990002199000289900018490001599000
*SUNWAY PUTRA 522990002299000309900019490001649000
CONCORDE 4* TOP23990002399000319900019990001679000
*ROYAL CHULAN 525990002599000359900020490001699000
*INTER CONTINENTAL 526990002699000369900020990001749000
LE MERIDIEAN 5* TOP28990002899000409900023990001899000
خدمات :

  خدمات تور
  پرواز ایران ایر
  7 شب اقامت با صبحانه
  ترانسفر فرودگاهی
  راهنمای فارسی زبان
  یک روز گشت شهری با ناهار
  کوالالامپور پورت دیکسون
    تور کوالالامپور + پورت دیکسون
نام هتلستارهاتاق 2 تخته هر نفرنفر سوم بزرگسالاتاق یک تختهبچه 5 تا 12 سال با تختبچه 2 تا 10 سال بدون تخت
THISTEL+ CITRUS SANI HOTEL235900023590003050000-2170000
SWISS GARDEN+THISTEL257500025750003430000-2330000
SIWWGARDEN RESIDENCE+THISTEL267000026700003580000-2400000
ROYAL CHULAN + THISTEL287000028700004000000-2550000
خدمات :

  بلیط رفت و برگشت با ایران ایر ترانسفر
  راهنما
  ترانسفر بین کوالا لامپور و پورت دیکسون(زمینی 1 ساعت)
  سیم کارت
  اقامت در هتل ها با صبحانه
  کوالالامپور ویتنام
    تور کوالالامپور + ویتنام
نام هتلستارهاتاق 2 تخته هر نفرنفر سوم بزرگسالاتاق یک تختهبچه 5 تا 12 سال با تختبچه 2 تا 10 سال بدون تخت
CITRUS/SANI HOTEL+CATINA/LAVENDER OR SIMILER395000039500004690000-3450000
GRANS SEASON+CATINA/LAVENDER OR SIMILER408000040800004820000-3550000
SIWWGARDEN+KIM DO ROYAL/GRAND/LOTUS ROYAL432000043200005280000-3740000
ROYAL CHULAN+NEW WORD HOTEL/SOFITEL479000047900006350000-4080000
خدمات :

  بلیط رفت و برگشت با ایران ایر
  4 شب اقامت در کوالالامپور با صبحانه
  یک گشت نیم روزی با ناهار
  سیم کارت در مالزی
  راهنمای فارسی زبان در مالزی
  ترانسفر
  3 شب اقامت در ویتنام هو شی مین با صبحانه
  ترانسفر
  راهنمای محلی انگلیسی زبان
  3 گشت با 2 وعده ناهار و 3 وعده شام
  ویزای ویتنام
  کلیه ورودیه ها طی 3 روز
  کوالالامپور (7شب و 8 روز)
    کوالالامپور (7شب و 8 روز)
نام هتلستارهاتاق 2 تخته هر نفرنفر سوم بزرگسالاتاق یک تختهبچه 5 تا 12 سال با تختبچه 2 تا 10 سال بدون تخت
DYNASTY19490001949000224900015990001479000
FLAMINGO20490002049000244900016990001499000
GRAND SEASON21490002149000259900017490001549000
ROYAL HOTEL22490002249000289900018490001599000
ROYAL BINTANG22490002249000289900018490001599000
SUNWAY PUTRA23490002349000309900019490001649000
CONCORDE 4* TOP23990002399000319900019990001679000
PACIFIC REGENCY24990002499000329900020490001699000
ROYAL CHULAN25990002599000359900020490001699000
INTER CONTINENTAL26990002699000369900020990001749000
SHERATON27990002799000379900021990001799000
LE MERIDIEN 5* TOP28990002899000409900023990001899000
JW MARRIOTT 5* TOP35990003599000549900029990002199000
خدمات :

  بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان ایر
  7 شب اقامت در هتل
  راهنمای فارسی زبان
  ترانسفر فرودگاهی
  یک روز گشت
  شهری با نهار
  بیمه مسافرتی

 
آلمان
آلمان
ارمنستان
ارمنستان
اروپا
اروپا
استرالیا
استرالیا
امارات
امارات
امریکا
امریکا
اندونزی
اندونزی
انگلستان
انگلستان
ایران
ایران
برزیل
برزیل
بلغارستان
بلغارستان
تایلند
تایلند
تایوان
تایوان
ترکیه
ترکیه
چین
چین
دانمارک
دانمارک
روسیه
روسیه
سنگاپور
سنگاپور
سوئد
سوئد
سوریه
سوریه
عمان
عمان
فرانسه
فرانسه
فنلاند
فنلاند
قطر
قطر
گرجستان
گرجستان
لبنان
لبنان
مالدیو
مالدیو
مالزی
مالزی
هند
هند
کانادا
کانادا

تماس
شماره مجوز سازمان هواپیمائی :
4012/100/1501/421
شماره مجوز سازمان میراث فرهنگی :
6156-126
تور های مسافرتی در فیس بوک   تور های مسافرتی در کلوب تور های مسافرتی در وبلاگ پرین  

برای افزایش محبوبیت پرین کلیک کنید.

 دفتــر خدمات مسافرتی و جهانگردی پــرین

 تهران، سعادت آباد، بلوار مدیریت، نرسیده به ایران خودرو، پلاک 27

 پست الکتــرونیک: ParinTravel@GMail.com

 تلفن : 88690109
 فکس : 88686187
تورهای برگزیده مسافران
آنکارا (۲شب و ۳ روز)
آنتالیا (۶ شب و ۷ روز)
۴شب بانکوک ۳شب پاتایا
۴شب بانکوک ۳شب پوکت
دبی (۳ شب و ۴ روز)
۳شب دهلی ۲شب آگرا ۲ش ...
استانبول (۲شب و ۳روز)
کوالالامپور (۷شب و ۸ ...
۴شب کوالالامپور ۳شب ...
کوش آداسی (۶شب و ۷روز)
۷شب پاتایا
تایلند ۷ شب بانکوک
مسقط صلاله
کوالالامپور پورت د ...
کوالالامپور ویتنام
کولالامپور کامبوج
تور مالدیو
۴ شب بانکوک ۳ شب پات ...
۴ شب بانکوک ۳ شب پوک ...
۴ شب بانکوک ۳ شب کرا ...
۷ شب پاتایا تایلند
۷ شب پوکت تایلند
۷ شب و ۸ روز سنگاپور
۷ شب و ۸ روز کوالالامپور
کوالالامپور
۷شب و ۸روز کوش آداسی
۶شب و ۷ روز مارماریس
۷شب و ۸ روز پکن
۴شب پکن ۳شب شانگهای
سنت پترزبورگ۴شب مسکو۳شب
آنتالیا ۶ شب و ۷ روز ...
آنتالیا ۶ شب و ۷روز ...
استانبول همه روزه (۱)
استانبول همه روزه (۲)
تور دبی ۳شب و ۴ روز ...
آلانیا ۶شب و ۷ روز
۶شب و ۷ روز آلانیا
۷شب و ۸ روز انکارا
۶شب و ۷ روز بدروم
برزیل ویژه تعطیلات ب ...
آنکارا ۲ شب و ۳ روز
تور تایلند ۷ شب بانکوک
۴ شب بانکوک ۳ شب پوکت
هندوستان سه شنبه ها ...
۷ شب و ۸ روز کوال ...
۴ شب کوالالامپور و ...
۶شب و ۷ روز مالدیو
۷ شب پاتایا
۵شب گوانجو و ۲ شب پکن
۱۰ روز سفر رویایی با ...
تور ارمنستان
استانبول ۲ روزه
استانبول ۲ روزه
۴شب کوالالامپور و ۳ش ...
۴شب کوالالامپور و ۳ش ...
۴شب کوالالامپور ۳شب ...
۷شب کوالالامپور
ESPANISH TASTE اسپانیا
PARIS WEEK فرانسه
PARIS & BARCELONA فر ...
EUROPEAN PASSAGE فرا ...
EUROPEAN.GLIMPSE فرا ...
FRANCH TAST فرانسه ...
۱۱روز سفر دریایی با ...
ترکیه ۵شب و ۶ روزاست ...
ترکیه ۶شب و ۷ روزآنت ...
هند ۲شب بمبئی و ۵شب ...
چین ۴شب پکن و ۳ شب ش ...
تایلند ۷شب و ۸ روز ب ...
تایلند ۴شب بانکوک و ...
تایلند ۴شب بانکوک و ...
تایلند ۷شب و ۸ روز پ ...
تایلند ۷شب و ۸ روز پ ...
چین ۷شب و۸ روز نوروز ۹۴
مالزی ۴شب کوالالامپو ...
مالزی ۴شب کوالالامپو ...
مالزی ۷شب و۸ روز کوا ...
هند ۷شب و ۸ روز گوا ...
ارمنستان نوروز۱۳۹۴
۵شب گوانگجو ۲ شب پکن
ارمنستان تورهوائی ۳ش ...
نمايشگاه گوانگجو
تور تایلند ۷ شب پوکت
۴شب کوالا و ۳شب سنگاپور
۳شب بانکوک و ۴شب پاتایا
تور برزیل
۷ شب سنت پترزبورگ+مسکو
ارتباط آنلاین